Anunț - Adunarea Generală a FRBS / 2013

În conformitate cu Statutul Federaţiei Române de Baseball şi Softball (art.28, alin.1) , Comitetul Executiv al federaţiei a hotărât convocarea Adunării Generale de alegeri a FRBS pentru data de duminică 08 .XII.2013, la ora 1000 , la sala de curs a CNFPA , din incinta Complexului Sportiv „ Lia Manoliu” – Bucureşti , B-dul. Basarabia, nr.37-39, Sect.2 ( vis-a-vis de FRBS).

     Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea prezidiului FRBS.

2. Alegerea comisiei de redactare a Procesului verbal.

3. Prezentarea materialelor de analiza a activitatii FRBS pe o perioada de 4 ani.

4. Aprobarea Calendarului sportiv naţional pe anul 2014

5. Aprobarea Calendarului sportiv internaţional pe anul 2014

6. Aprobarea participarii loturilor nationale la Campionatele Europene.

7. Aprobarea strategiei de dezvoltare a basebalului si softbalului pe o perioada de 4 ani

8. Alegerea comisiei de numărare şi validare a voturilor.

9. Alegerea Comitetului Executiv al FRBS.

Conform Statutului FRBS:

-          Adunarea Generală de alegeri are loc la 4 ani ( art.26., alin.3 )

-          La Adunarea Generală fiecare membru afiliat , club sportiv sau asociaţie judeţeană de baseball şi softball îşi va delega un reprezentant cu drept de vot, care va participa la alegerea membrilor Comitetului Executiv: un preşedinte, un prim-vice-preşedinte, 2 vice-preşedinţi, un secretar general şi şase membri (art.27 şi art.38).

-          Pentru alegerea membrilor Comitetului Executiv , membrii afiliaţi vor trimite propuneri nominale la secretariatul general al FRBS ( art.34, alin.3)

-          Toţi membrii afiliaţi au drept de vot egal – 1 vot (art.27 )

-          Membrii Comitetului Executiv în funcţie nu pot reprezenta ca delegaţi clubul din care fac parte. ( art.27 , alin.4 )

-          Delegatul care va reprezenta un club sportiv la Adunarea Generală de alegeri , va prezenta un mandat scris prin care este împuternicit să voteze pentru clubul respectiv. Nu sunt admise delegaţii de serviciu.( art.27 )

Propunerile pentru alegerea membrilor Comitetul Executiv al FRBS se vor trimite cu cel puţin 20 de zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de alegeri , respectiv până pe data de 18 noiembrie 2013 inclusiv (art. 34,alin.3).

Propunerile pentru alegerea membrilor Comitetul Executiv vor fi trimise la FRBS prin fax (021-3170093), telegramă sau original.

Preşedinte                                                                    Secretar general

Valer Toma                                                             Gabriel Adumitrachioaie

 

font-size: 11pt;

Parterul noastru
Pe Social Media