COMPONENȚA LOTULUI DE JUNIORI U18 2022

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS 6 BUCUREȘTIADUMITRĂCHIOAIE GEORGE

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS BOTOȘANIANGHELACHI ALEXANDRU

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS BOTOȘANIRELENSCHI GABRIEL

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS LPS ROMANTANCĂU CRISTIAN RICHARD

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS LPS ROMANFARCAȘ TEODOR DUMITRU

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS CĂLĂRAȘIIVAN RĂZVAN PETRONEL

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS CĂLĂRAȘICONSTANTIN VALENTIN

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS CĂLĂRAȘIOPRIȘAN ANDREI VLADIMIR

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS CĂLĂRAȘIDEACĂ CRISTIAN MIHAI

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS CĂLĂRAȘIIANCU RAREȘ CĂTĂLIN

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS CĂLĂRAȘIIONESCU GABRIEL

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS CĂLĂRAȘIION ROBERT GEORGIAN

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS CĂLĂRAȘISTANCU IONUȚ VALENTIN

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS CĂLĂRAȘIDRUNCEA ANDREI TIBERIU

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS CĂLĂRAȘIFRANȚ CĂTĂLIN GABRIEL

https://baseball-softball.ro/wp-content/uploads/2022/06/1.jpg

CSS 6 BUCUREȘTITOMA ȘERBAN GABRIEL

FRBS

100 frbs

Contact:
federatie@baseball-softball.ro
021 317 0093
Bd. Basarabia 37-39, București

PARTENERI