HomePolitica de confidențialitate

Organizația care administrează site-ul baseball-softball.ro, se numește Federația Română de Baseball și Softball, cu sediul social la adresa Bd. Basarabia 37-39, București.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice Federația Română de Baseball și Softball are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Informațiile înregistrate sunt destinate numai utilizării de către operator. Primirea informațiilor despre produsele, serviciile etc oferite de Federația Română de Baseball și Softball prin intermediul site-ului baseball-softball.ro poate fi opțională, site-ul asigurând utilizatorilor posibilitatea de a opta în acest sens.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul social al societății – Bd. Basarabia 37-39, București sau prin expedierea acesteia la următoarea adresă de e-mail office@baseball-softball.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi furnizate unei terțe părți de pe teritoriul României sau de pe teritoriul altui stat.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Observație:

  • orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
  • orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

        Federația Română de Baseball și Softball nu va dezvălui în nici un caz nicio informație niciunui terț și niciunei entități fără consimțământul prealabil al clientului respectiv, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Federația Română de Baseball și Softball poate dezvălui astfel de informații numai în conformitate cu legislația în vigoare. Dacă și când autoritățile competente și/sau organele legislative sau executive care au jurisdicție asupra Federația Română de Baseball și Softball solicită dezvăluirea informațiilor și datelor privind clienții, Federația Română de Baseball și Softball va pune la dispoziție aceste informații numai în limita autorizațiilor relevante și în măsura permisă de lege.

        Federația Română de Baseball și Softball nu solicită și nici nu poate fi responsabilă de informațiile cu caracter personal postate în mod deliberat pe alte pagini ale site-ului, altele decât pagina de înregistrare în cont sau pe paginile site-urilor de socializare (ex. Facebook, Instagram) prin intermediul cărora pot fi accesate de publicul larg.

Pe site-ul baseball-softball.ro pot exista link-uri către alte site-uri web. Angajamentele noastre din prezenta politică de confidențialitate privind protecția datelor și confidențialitatea se aplică doar site-ului baseball-softball.ro și nu acoperă celelalte site-uri. Acestea se supun regulilor proprii privind confidențialitatea și protecția datelor. În consecință Federația Română de Baseball și Softball nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizarea informațiilor, pentru încălcarea principiilor etice, principiilor de confidențialitate, pentru caracteristicile și calitatea serviciilor altor site-uri web care au link-uri pe baseball-softball.ro în scopuri publicitare, de informare sau alte scopuri. Federația Română de Baseball și Softball nu va fi considerată răspunzătoare pentru daunele sau pierderile materiale și/sau generale, suferite direct sau indirect, care pot apărea sau care pot fi cauzate de astfel de site-uri.

FRBS

100 frbs

Contact:
federatie@baseball-softball.ro
021 317 0093
Bd. Basarabia 37-39, București

PARTENERI