HomeTermeni și condiții pentru donații

Persoanele care doresc să susțină financiar (și, în anumite cazuri, și sub formă de bunuri sau servicii absolut necesare activității sportive) o pot face printr-o donație către Federația Română de Baseball și Softball (denumită în continuare FRBS).

Toate donațiile vor fi folosite exclusiv pentru susținerea activității derulate de FRBS.

Termenii și condițiile de față reglementează relația dintre fiecare donator și FRBS.

În baza acestor termeni și condiții, FRBS își rezervă dreptul de a accepta, refuza sau returna orice donație nedorită. Contribuțiile financiare vor fi acceptate sub forma unor donații singulare sau recurente făcute direct către FRBS, așa cum este descris în următoarele paragrafe.

1. ACORD

Prin contribuția financiară oferită, susținătorul FRBS este de acord cu următoarele:

 • Donația este făcută către FRBS definitiv și irevocabil, fără nicio condiție sau sarcină, conform art. 9 din OUG 34/2014.
 • FRBS își rezervă dreptul de a returna orice donație ori de câte ori consideră că există motive întemeiate pentru asta.
 • Donațiile vor fi folosite de către FRBS pentru a susține proiectele desfășurate în cadrul federației. FRBS este singura entitate care decide cu privire la modalitatea concretă de utilizare a sumelor donate.
 • Fiecare donație este supusă prevederilor din prezentul document (în continuare, ”Termeni și Condiții”), care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contributor/donator și FRBS.

2. TIPURILE DE DONAȚII

Persoanele fizice sau juridice pot susține financiar activitatea sportivă a FRBS prin următoarele căi:

 1. Donație singulară sau recurentă constând în transferul unor sume de bani către FRBS prin transfer bancar direct în contul FRBS.
 2. Donație efectuată prin redirecționarea cotelor stabilite de lege din impozitul pe venit, în conformitate cu dispozițiile Codului Fiscal.
 3. Sponsorizare în baza unui contract de sponsorizare reglementat de Legea Sponsorizării (nr. 32/1994) sau în baza redirecționării cotei din impozitul pe profit/pe venitul microîntreprinderilor, conform prevederilor Codului Fiscal.

3. CONDIȚII

Donatorii care sunt persoane fizice trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.

Nu vom accepta donații de la persoane fizice sau juridice implicate în sfera politică.

Valoarea totală maximă acceptată a unei singure donații (donație singulară) direct în contul FRBS, de la orice contributor, este de 5000€.

Limita menționată anterior nu se aplică și donațiilor realizate prin redirecționarea unei cote din impozitul pe venit sau sponsorizărilor efectuate prin intermediul contractelor de sponsorizare sau ca urmare a redirecționării impozitului pe profitt/pe venitul microîntreprinderilor conform dispozițiilor Codului Fiscal

4. ADMINISTRAREA DONAȚIILOR

Toate donațiile către FRBS se vor face prin intermediul paginii „Magazin oficial” de pe site-ul baseball-softball.ro, prin intermediul platformelor terțe care reprezintă FRBS, sau prin transfer bancar în conturile FRBS.

Donațiile vor fi acceptate de FRBS atât timp cât site-ul baseball-softball.ro își continuă activitatea.

Din momentul în care donația este procesată, FRBS va fi beneficiarul legal, cu depline drepturi asupra valorii integrale a contribuției financiare. Donatorul nu are dreptul la restituirea contribuției în alte circumstanțe decât cele specificate în prezentele ”Termeni și condiții”.

5. RETURNAREA ȘI ANULAREA DONAȚIILOR

FRBS își rezervă dreptul de a returna orice donație de câte ori consideră necesar, inclusiv atunci când crede că acceptarea contribuției financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau interesele FRBS sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea afecta independența sau reputația FRBS.

FRBS își rezervă dreptul de a face toate verificările necesare pentru a determină că o astfel de cerere este legitimă, inclusiv de a cere donatarului informații și documente în acest sens. Rambursarea efectivă a plății va avea loc în termen de 14 zile de la momentul în care FRBS consideră că decizia de rambursare este legitimă.

Orice donație refuzată va fi rambursată în contul din care a fost făcută plata.

6. TRANSPARENȚA DONAȚIILOR

FRBS își rezervă dreptul de a:

 • Solicita numele complet și datele de contact ale donatorului.
 • Solicita donatorului orice alte informații pe care le consideră necesare sau de dorit pentru a determina proveniența contribuției.
 • Efectua orice alte investigații pentru a determina proveniența donației.
 • Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informație solicitată de FRBS în conformitate cu clauza 5, FRBS poate refuza și returna contribuția donatorului ori de câte ori dorește acest lucru.

7. PROTECȚIA DATELOR

Mai multe informații despre cum gestionăm datele dumneavoastră personale puteți găsi expuse separat în politica de confidențialitate FRBS, de aici: https://baseball-softball.ro/politica-de-confidentialitate/

8. DEROGARE DE RĂSPUNDERE

Nici FRBS, și nici o altă persoană afiliată, angajat, agent, director sau contractant al FRBS nu va răspunde pentru nicio pierdere suferită de un donator sau de o altă persoană, care rezultă din sau are legătură, în mod direct sau indirect, cu vreo donație, inclusiv pentru pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea afacerii sau a beneficiilor nerealizate, pierderea de folosință, pierderea fondului comercial, pierderea de date, indiferent dacă astfel de pierderi sunt cauzate prin neexecutarea contractului, prin fapte ce atrag răspunderea civilă, sau în orice alt mod, cu excepția cazului în care exonerarea sau limitarea răspunderii nu este permisă de legislația aplicabilă.

9. DIVERSE

Dacă una dintre prevederile din ”Termeni și condiții” este considerată ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă de către autoritățile competente, din orice motiv, respectiva prevedere va fi eliminată sau limitată în măsură minimă, astfel încât celelalte dispoziții rămase din ”Termeni și condiții” să rămână în vigoare în întregime.

”Termeni și condiții” constituie întregul acord încheiat între donator și FRBS, în ceea ce privește contribuția financiară făcută.

Prevederile din ”Termeni și condiții” nu au scopul de a oferi vreun beneficiu contractual vreunei terțe persoane.

Acordul și orice obligații necontractuale care reies din acesta vor fi reglementate de legislația română în vigoare și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

10. CONTACT 

Dacă aveți vreo întrebare sau nemulțumire cu privire la donația dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind oricare dintre datele de contact de mai jos:

Email: office@baseball-softball.ro – 0745310906

FRBS

100 frbs

Contact:
federatie@baseball-softball.ro
021 317 0093
Bd. Basarabia 37-39, București

PARTENERI